Norsk Franchise er åpen for alle som ønsker å bli medlem.

 

Personlig medlemskap
Medlemskapet er personlig og koster kun kr 500 pr år. Ved førstegangs innmelding gjelder avgiften innmeldingsåret og året etter.

 

Bedriftsmedlemskap
Bedrifter med inntil 10 lokale enheter årlig avgift kr 5000,-
Skriv inn kontaktperson og inntil 4 personer.

Bedrifter med over 10 lokale enheter årlig avgift kr 7500,-
Skriv inn kontaktperson og inntil 24 personer

 

Støttemedlemskap
Bedrifter som ikke er franchisesystem og som ønsker å støtte opp om Norsk Franchise Forums formål. Bedriftsmedlemskap kr 5000,-
Skriv inn kontaktperson og inntil 4 personer

Betal via tilsendt faktura.

 

Bruk skjemaet under:

 

Fordeler

Norsk franchise medlemskap gir deg unikt innblikk i Franchise metoden, samt

kontaktflater for videre foretningsutvikling.

personlig medlem
bedrift /støttemedlem

Personlig medlemskap - fyll inn

bli medlem

Fyll inn skjema

1. Medlemskapstype

Bedriftsmedlem (inntil 10 enheter)
Bedriftsmedlem (over 10 enheter)
Støttemedlem

2. Medlemsinfo

3. Medlemspersoner

    legg til en person til
    bli medlem

    Fordeler

    Norsk franchise medlemskap gir deg unikt innblikk i Franchise metoden, samt

    kontaktflater for videre foretningsutvikling.