Om Norsk Franchise

Norsk Franchise (NF) er en uavhengig frittstående medlemsforening for skape en møteplass og fremme av kunnskap om og etiske bruk av franchisemetoden i Norge. NF er en direkte videreføring av Norges Franchiseforening som ble stiftet i 1973, se egen historikk.

På grunnlag av  manglende oppslutning og engasjement fra aktørene har styret valgt at to styremedlemmer arbeider for fremtiden for NF