Om Norsk Franchise

Norsk Franchise (NF) er en uavhengig frittstående medlemsforening for skape en møteplass og fremme av kunnskap om og etiske bruk av franchisemetoden i Norge. NF er en direkte videreføring av Norges Franchiseforening som ble stiftet i 1973, se egen historikk.

 

 

 

Adresse:
Norsk Franchise
c/o Oslo Handelsstand Forening
Karl Johansgate 37A,
0162 Oslo
Telefon 2240 3440

NF har inngått avtale med Oslo Handelsstands Forening, Karl Johansgate 37, 0162 Oslo om sekretariat og tilgang på møtelokaler.