I år ønsker vi å gjøre det på en annen måte. Vi endrer konferansen til et dilaogmøte!

Vi søker dialog med personer som har kunnskap og erfaring fra bruk av franchismetode!

Vi søker dialog med både franchisetakere, franchisegiver og andre ressursepersoner!

Vi søker dialog med deltakerne i salen!

I motsetning til å se/høre presentasjoner i power point!


Aslak Bonde skal lede oss gjennom årets Dialogmøte 2017 og vi ser frem til en spennede arena!

Meld deg på her