Franchisekonferansen 2016

Norsk Franchise gjennomfører sin 36. Franchisekonferanse.

I år ønsker vi å belyse hva som gjør franchise til den beste og mest benyttede samarbeidsformen mellom selvstendige parter. Gjennom å la både franchisegiver og franchisetakere stå frem sammen.

Fornøyde franchisetakere har fornøyde kunder og størst mulighet for lokal lønnsomhet. Sammen vil de vil få frem nødvendige rammebetingelser og konsekvenser for å kunne lykkes.

Prinsippene er enkle og grunnleggende:

 1. Et helhetlig konsept
  som skaper fornøyde kunder og lønnsomhet for franchisetaker og franchisegiver.
   
 2. Tydelig arbeidsdeling
  mellom franchisegiver og franchisetaker.
   
 3. Riktige verdier:
  Franchiseorgansiering bygger på at begge parter viser åpenhet, ærlighet, respekt, forutsigbarhet og
  følger loven.

Program

Møteleder: Aslak Bonde, politisk journalist, vil lede oss gjennom hele konferansen

Velkommen og innledning

Franchise i Norge i dag og hvorfor Norsk Franchise?

 

Last ned program

Tema1

TEMA 1: Hva er franchise og hvordan gjøre det?

Gjennom store og små franchisesystemer ønsker Norsk Franchise å vise hvordan dette løses i praksis.

McDonalds
Er verdens største franchisesystem (i omsetning) med mer enn 36.000 restauranter hvor 80% er drevet av franchisetakere. McDonalds mener selv at de har det beste franchisekonseptet for franchisetakere i Norge! De
vil åpent fortelle hvordan McDonalds er bygget opp i sitt franchisekonsept og hva som kreves av franchisegiver
og franchisetaker.

Magnus Dagestad, Director of Operations & Franchising
Eduardo Jacobsen, franchisetaker McDonalds med restauranter på Liertoppen og Ski

Reitan Convenience
Reitan Convenience omfatter Narvesen i Norge, Latvia og Litauen, Pressbyrån i Sverige, 7-Eleven i Norge, Sverige og Danmark, R-kioski i Finland, R-kiosk i Estland, samt Lietuvos Spauda i Litauen. Reitan Convenience har en markedsledende posisjon i alle sine land. Antall utsalgssteder per 29. februar 2016 var 2358, og Reitan Convenience hadde i 2015 en omsetning på 15,5 milliarder kroner.

Magnus Reitan, medeier og adm.direktør
Han gir oss et et bilde av muligheter og utfordringer

TEMA 2: Trenger vi en franchiselov i Norge?

Franchise beskrives på mange forskjellige måter og oppfatningene er mange. Det er derfor vanskelig for både kommende franchisegivere og franchisetakere å vite hva og hvordan de skal bygge opp et godt franchisesystem. I flere land er det etablert en franchiselov etter internasjonale prinsipper for hva en franchisetaker skal ha av opplysninger før en franchiseavtale inngås. I Norge har vi lenge hatt en debatt hvor noen ønsker å gå ennå lenger. Vi samler partene og drøfter.

 

Børge Nilssen
Hva gjør franchisemiljøet selv? Presentasjon av de etiske retningslinjer for franchise i Europa og USA.

 

Dan Michael Sagell, advokat
Erfaringer fra Sverige hvor Svensk Franchise lenge har hatt et etiske råd og innførte i 2006 en egen lov om
franchise.

 

Anders Thue, partner advokat Simonsen Vogt Wiik
Hva regulerer franchise i Norge?

 

Monica Viken, førsteamanuensis i juridiske fag, Handelshøyskolen BI
Har forsket på franchiseavtaler i Norge og forteller om sine funn.

 

Trine Lise Sundnes, leder LO Handel og Kontor
Hvordan kan franchise-modellen sikre ansattes medbestemmelse?

 

Paneldebatt

Trine Lise Sundnes, leder LO Handel og Kontor,
Bjørn Tore Andersen, franchisetaker Shell/7Eleven
Bjørn Næss, adm. direktør NHO Handel
Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør Oslo Handelsstands Forening
Sverre Helno, konsernsjef Umo Restaurant Group

TEMA 3: Utbygging av Franchisesystemet og internasjonalisering

 

Franchisemetoden er en god metode for å etablere seg på både på et nytt eller eksisterende marked, nasjonalt
og internasjonalt.

Elkjøp
ELkjøp startet som en medlemskjede, ble et franchisesystem, etablerte mange store filialer, men har også mange franchiser. I dag er de et franchisesystemet i et omni-univers. Tradisjonell varehandel har beveget seg fra tradisjonell multikanal strategi og til Omni kanal strategi med ensartet kundeopplevelse uavhengig om kunden handler i et varehus, på et kundesenter eller i en nettbutikk. Hvilke utfordringer, endringer og tilpasninger har dette gitt til fordel for franchisegiver så vel som franchisetaker?

Per Wernersson, COO (Chief Operating Officier)
Eirik Jarl Nilssen, Franchise director

Jobzone
Fra 0 til 1 milliard i omsetning på 10 år i en tøff internasjonal bransje. Jobzone konseptet - fra ide,
planlegging, oppbygging og gjennomføring til et vellykket franchisesystem.

Tom Rune Graarud, gründer og medeier

TEMA 4: Fra andre samarbeidsformer til franchiseorgansiering

 

Mange samarbeid ønsker å synliggjøre gevinster og merverdier. Franchisesamarbeid er en av mulighetene og hvordan arbeider partene for å få dette til? Vi ser på caset NorgesHus.

NorgesHus
NorgesHus startet som et prosjekteringskontor for byggmestre og har i dag 100 franchisetakere under
varemerket NorgesHus.

Dag Runar Båtvik, eier og daglig leder
Han forteller om grunnlaget i motivene, konseptutviklingen, konsekvensene for samarbeidspartnerne
og resultatene.

Tema 5: Rekruttering av franchisetakere

 

Hvordan komme i kontakt med kandidater som franchisetakere? Dagens mediebilde har endret seg dramatisk
og det må andre virkemidler til for å nå frem. Vi ser på hele prosessen i rekrutteringen.

Fredrik Vegsgaard, senior rådgiver og partner Cappa
Et fruktbart franchisesamarbeid handler om at franchisetaker lever ut franchisegivers konsept 100%. For å få til dette må det gjennom rekrutteringsprosessen skapes gjensidig tillit og forståelse for konseptet. Franchisegiver skal kunne tydeliggjøre hva som er kriteriene for å lykkes, og samtidig sikre at den potensielle franchisetakeren har de nødvendige kvalifikasjoner. Cappa har rekruttert franchisetakere i 15 år. De forteller om sine erfaringer og gir nyttige tips. 

Innledere

Påmelding

Samarbeidspartnere: